ajax loader

Opening Leefgoed

Opening Leefgoed de Olifant
NieuweKerk ad IJssel


De opening in de vorm van een Geluids-installatie met Performance, werd door EEFinvorm verzorgd op 7 April 2016. Het is een performance van 2 burgemeesters, een golfkarretje, drie joekels van ballonnen.

Daarna was het publiek aan de beurt, wat gelijktijdig aan een spannend touwtje in de bomen trekt. Na de herrie in je hoofd, geniet je van de ‘Rust’. Het zijn 100 vogeltjes.
Deze vogeltjes zingen allemaal een eigen liedje. Namelijk van de vogels in dit gebied:
Natuurgebied ‘Hitland’.

Wat de opdrachtgever van de openingsinstallatie ‘Vreemde Vogels’ vond:

Hallo Vreemde Vogel,

GEWELDIGE performance hebben we van je mogen ontvangen!

Onze gasten, ook de burgemeesters,
hebben onafhankelijk van elkaar unaniem hetzelfde geluid laten horen ūüėČ

Een verrassende, sympathieke, kleurrijke, leuke en passende opening voor Leefgoed de Olifant!

De plaatjes spreken voor zich.
Er is diverse keren naar je naam, EEF invorm, gevraagd ook.
Het zou geweldig leuk zijn als er opvolging uitkomt.

We hebben al een paar vogeltjes terug gezien en de gasten een fles wijn kunnen aanbieden, dus ook dat deel werkt goed uit. Of de gasten ook de goede naam van het vogeltje konden noemen weet ik helaas niet.
We zullen de gastvrouw een betere instructie geven.

Wat voor ons ook heel goed werkte in de aanloop naar de opening is jouw relaxte houding.

Je hebt jezelf een pittige opdracht gegeven.
Gaande weg zijn de juiste aanpassingen gedaan en bleef gelukkig het concept overeind.
De opbouw verliep dan ook soepel en met veel lol.

Dat we ook nog zon hebben gekregen op een dag vol buien is een teken aan de wand dat je het succes hebt afgedwongen door je geniale idee, je inzet èn de uitvoering.

Lieve Eef, het leest misschien wat overdreven, maar je krijgt een 10.

Super blij je erbij te hebben gehad, en ook voor de prijs hadden we het voor geen goud willen missen.
Op naar een volgend feestje!

Liefs,

Ariann & Marijn
Leefgoed de Olifant

Video van Omroep Zuidplas

http://omroepzuidplas.nl/artikel/2016/04/08/burgemeesters-capelle-en-zuidplas-openen-uitbreiding-leefgoed-de-olifant

Heeft u zo’n vogeltje mee naar huis gekregen kijk dan, met het nummer wat er op staat, in deze lijst welk liedje het speelt.

1 Bosrietzanger
2 Blauwborst 1  
3 Ringmus
4 Kleine karrekiet
5 Grote Karrekiet
6 Boomklever
7 Rietzanger
8 Merel
9 Zanglijster
10 Waterhoen
11 Visdief
12 Grote lijster
13 Goudvink
14 Zwarte stern
15 Meerkoet
16 Wateral
17 Porceleinhoen 
18 Kwartelkoning
19 Futenbats
20 Dodaarts
21 Stormmeeuw
22 Grote mantelmeeuw
23 Zwartkop
24 Spotvogel
25 Tuinfluiter
26 Wilde eend vrouw
27 Zomertaling
28 Braamsluiper
29 Smient
30 Krakeend
31 Rietgans
32 Nijlgans
33 Zwarte kraai
34 Nachtegaal
35 Wilde zwaan
36 Blauwe reiger
37 Roerdomp
38 Zanglijster
39 Koekoek
40 Wulp
41 Regenwulp 
42 Groenpootruiter
43 Grote bonte specht
44 Holenduif
45 Bosuil
46 Kruisbek
47 Boomvalk pul
48 Tureluur
49 Scholekster
50 Baltsende wulp
51 Roek
52 Patrijshaan
53 Visdief
54 Ooievaar
55 Sperwer
56 Buizerd
57 Ransuil
58 Bosuil met jong

Comments closed.

error: Bad Luck! Copyprotected.